מדיניות פרטיות

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של די.אן.או גרופ (להלן: “החברה”)
 2. החברה מקפידה על שמירת פרטיותכם בעת השימוש באתר ומכבדת אותה.
 3. מדיניות הפרטיות העדכנית של החברה נמצאת בכל עת באתר ונגישה לעיונכם, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש המופיעים באתר. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, אנחנו ממליצים לעיין מעת לעת במסמך המדיניות. ככל שתבחרו להירשם לקבלת הודעות תקבלו הודעה על עדכון מדיניות זו ו/או תנאי השימוש מיד עם עדכונם.
 4. כלל המונחים אשר הוגדרו בתנאי השימוש חלים על הוראות מדיניות פרטיות זו.
 5. החברה אוספת מהמשתמשים באתר את פרטי המידע הבאים:
  5.1. בעת רישום לאתר כתובת דואר אלקטרוני וסיסמת כניסה;
  5.2. בעת ביצוע הזמנה או רכישה של מוצרים באתר, פרטי ההזמנות והעסקאות שיבוצעו על ידי המשתמשים נשמרים ומשויכים לשם המשתמש הרשום, לרבות שם מלא וכתובת למשלוח, לרבות פרטים ספציפיים לגבי כתובת המשלוח או אמצעי יצירת קשר, מספר טלפון וכתובת אי-מייל;
  5.3. מידע סטטיסטי-מצרפי בלתי-מזהה ייאסף בעת גלישה באתר למען בדיקת תקינות האתר, וניתוח העדפות ותפקוד האתר;
  5.4. כתובת אי-מייל ככל שהמשתמש בוחר להצטרף לרשימת התפוצה של החברה.
  5.5. המשתמשים רשאים גם לבחור לשמור את אמצעי התשלום בו השתמשו לשם רכישות עתידיות. שמירת הפרטים תעשה בשתי חברות הסליקה אשר החברה עובדת עמן, חברת קרדיט גארד בע”מ וחברת ישראכארט בע”מ הפועלות תחת תקן PCI והתקנים המחמירים הנדרשים מספקיות שירותי האשראי, ואילו החברה תקבל מכל אחת מהן, בעת ביצוע עסקה באמצעותן, “טוקן” שמכיל מספר חלופי בעל מאפינים זהים למספר כרטיס האשראי.
  5.6. כאשר תתקשרו עם צוות החברה, בין אם לצרכי תמיכה טכנית באתר או לשם קבלת ייעוץ רוקחי, בין אם באמצעות הטלפון, דוא”ל, טופס מקוון או בכל דרך אחרת, ייתכן ותדרשו למסור לנציגי החברה פרטים נוספים שיש בהם לזהות אתכם אישית ו/או שמכילים מידע רפואי לגביכם. ככל שיידרש, החברה רשאית לשמור ולבצע ניטור של שיחות טלפון, הודעות דוא”ל, שיחוחים חיים (צ’אט) וכן להקליט כל תקשורת ביניכם לבין נציגי שירות הלקוחות של החברה. מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה ויאובטח בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 והרחבותיו השונות (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) ולכל דין.
  החברה מבהירה ומדגישה בזאת כי החוק אינו מחייב את המשתמשים למסור את המידע שלהם לחברה, אולם אי-מסירת מידע אישי עשויה למנוע גישה לשירותים ו/או חלקים מסוימים באתר.
  5.7. ככל שתבחרו למסור לחברה מידע אישי לשם קבלת גישה לשירותים באתר, אזי אתם מתחייבים כי תמסרו רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ובעצם מסירתם, המשתמשים מאשרים את נכונות הפרטים שמסרו. מובהר כי מסירתם של פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע את השימוש באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן למשתמשים, לסכל את השלמת הביצוע של ההזמנה ולפגוע ביכולת ליצור אתכם קשר, או במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים, להוות הפרה של תנאי השימוש באתר או להוות עבירה על החוק על כל המשתמע מכך.
 6. החברה אוספת באופן אוטומטי מידע אישי לגבי המשתמשים וכן מידע סטטיסטי-מצרפי הקשור לאופן השימוש באתר, באחת או יותר מן הדרכים הבאות:
  6.1. במהלך הגלישה והשימוש באתר, החברה תהיה רשאית לאסוף מידע אודות ביקורכם באתר, השימוש שתעשו בשירותים וגלישתכם ברשת. מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב, כתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשתם לאתר, מערכת ההפעלה שלכם, מזהה הדפדפן שלכם, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיכם באתר כגון מידע או פרסומות שקראתם, עמודים ומוצרים שבהם צפיתם, הזמנות מוצרים שביצעתם, הצעות ושירותים שעניינו אתכם, ובנוגע לאופן שבו אתם מתקשרים עם האתר שלנו ועם אתרי אינטרנט אחרים.
  6.2. אנחנו רשאים לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב-Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות, ככל שאלו יופעלו באתר, והכול כמפורט ביתר הרחבה בסעיף 14-15 להלן.
 7. פרטיהם האישיים של המשתמשים, ופרטי ההזמנות המבוצעות באמצעות האתר, ככל שיש בהם מידע מזהה יישמרו במאגר המידע של החברה ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות וייעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 8. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי המתקבל באתר זה והקפדה על שמירת סודיות כנדרש. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת העושה שימוש תוך כדי שילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים נוספים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים, וכל זאת בהתאם לדרישות כל דין.
 9. סליקת כרטיסי אשראי, במסגרת תשלום עבור הזמנות שתבוצענה באתר, תתבצע על ידי שתי חברות, הן חברת קרדיט גארד בע”מ וחברת ישראכארט בע”מ (להלן במשותף: “החברה הסולקת”) הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי והיא מורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים המחמירים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות, לרבות תקן PCI.
  החברה אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום איתו אתה עושה שימוש, ורק מעבירה את המידע אותו אתה מזין אל החברה הסולקת באמצעות דף מאובטח בתקן SSL על גבי אתרנו.
 10. מובהר כי תקן אבטחת המידע בו עושה החברה הסולקת שימוש כמו גם השמירה על פרטי האשראי ופרטי המשתמש המועברים לחברה הסולקת נעשים על-ידי החברה הסולקת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי, על-ידי חברת האשראי הסולקת, ו החברה לא תהיה אחראית לכל פגיעה בפרטיות המשתמשים אשר תגרם בשל מסירת פרטי אשראי לחברה הסולקת.
 11. המשתמשים רשאים להסכים כי כתובת הדואר האלקטרוני שלהם תצורף לרשימת התפוצה בניהולה של החברה למשלוח הודעות אלקטרוניות למשתמש בדבר פרסומים, עדכונים מסחריים, הטבות, מבצעים, שיפור השירותים הניתנים ע”י החברה והעשרת תוכן האתר וזאת על-ידי סימון ההרשאה בחלק הייעודי לכך באתר והקלקה על “הרשמה”. יודגש כי הסכמתכם לקבלת הודעות ופרסומים כאמור מקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום השירותים, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע”י החברה ולהעשרת תוכן האתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (להלן: “חוק הספאם”). במידה ותהיו מעוניינים להיגרע מרשימת התפוצה, תוכלו לעשות כן, בכל עת, על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@born-beauty.co.il או לחיצה על הקישור הייעודי לכך בתחתית כל הפרסומים ו/או ההודעות אשר יישלחו אליכם וכן באזור האישי באתר.
 12. החברה רשאית להשתמש במידע שימסרו המשתמשים באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא תמצא לנכון, ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם, או על פי כל דין או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל והרשאת השימוש שתינתן להם לעשות שימוש במידע האישי של המשתמשים יהא בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ולכל דין.
 13. בכפוף לאמור בסעיף 12 מעלה, החברה עשויה להיעזר בשירותיהן של חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה כגון: ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלה. החברה תספק לחברות אלו את פריטי המידע האישי של המשתמשים רק ככל שהם דרושים למתן השירותים, ועל החברות ועובדיהן ייאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת.
 14. החברה משתמשת ב- Cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד: “העוגיות”), ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר, הפרסומים והמבצעים שמוצגים לך להעדפות האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
  קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה “עוגיות”, או שהוא יתריע כאשר נעשה שימוש ב”עוגיות”. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, על המשתמשים לבדוק בתפריט “עזרה” בדפדפן כיצד לבצע את ההתאמות הנ”ל. אם המשתמשים אינם רוצים לקבל “עוגיות”, הם יוכלו לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן. עם זאת, חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכלו ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר ו/או כי אופן הצגתם של פריטים באתר יושפע (או חלקים ממנו לא יוצגו כלל), וכל החלטה של המשתמשים לדחיית השימוש ב- “עוגיות”, כולן או מקצתן, עשויה להשפיע על האופן בו יוצגו פרטים באתר, ומשתמשים שבחרו באפשרות זו, מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין כנגד החברה.
 15. יובהר, כי “עוגיות” הינן קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מה-“עוגיות” יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב. נבהיר כי יתכן והאתר יעשה מפעם לפעם שימוש ב”עוגיות” בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתם חוזרים ומבקרים באתר. המידע המצוי על “עוגיות” ובו עושה האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
 16. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמשים מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. החברה ממליצה למשתמשים לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת פרטיהם האישיים בעת פעילותם באינטרנט.
 17. החברה תמנע ממסירת מידע אישי של משתמש לצדדים שלישיים אשר החברה אוספת על-ידי החברה, ואשר כפוף לכללי חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו בהתאם לו.
 18. באתר עשויים להופיע מפעם לפעם קישורים המפנים לאתרים אחרים. אין החברה יכולה להיות אחראית בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות ו/או לרמת אבטחת המידע אשר מעניקים האתרים האחרים כאור ולכן ממליצה החברה כי בטרם מסירת פרטים מידע אישי לאתרים אחרים כאמור, תקראו את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ותפעלו בהתאם. המשתמשים זכאים לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
 19. בנוסף, ככל שהמידע שנשמר במאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: “פניה בהצעה מסחרית”), כי אז זכאים המשתמשים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה כדי לפנות אל המשתמשים בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר – יוסיף להישמר במאגר המידע של החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמשים.
 20. החברה לא תחשב כמפרה התחייבות כלשהי לפרטיות או פוגעת בפרטיות המשתמשים בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמשים או להתחקות אחריהם על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים במהלך השימוש באתר.
 21. הרשמה לרשימת התפוצה וביצוע הזמנות דרך האתר נועדו אך ורק למשתמשים מגיל 18 ומעלה. החברה אינה אוספת בצורה מכוונת או מודעת מידע לגבי קטינים, וככל שהגיע לידיעתך כי, מלבד מידע שהועבר או שיש לחברה גישה לגביו דרך אתר הרישום הייעודי כאמור לעיל בסעיף 21 זה, נאסף או נשמר על-ידנו מידע הנוגע לקטינים מתחת לגיל 18, אנא הודיע לנו ואנו נמחק את המידע האישי כאמור ממאגרינו.
 22. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן שימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה באתר (ותישלח הודעת דוא”ל לכל המשתמשים אשר בחרו ואישרו לחברה להעביר להם הודעות בהתאם לסעיף 11 מעלה).
 23. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש ו/או האתר ו/או השימוש בו ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב לו מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.
 24. בכל מקרה לפיו הוראה כלשהי במסמך זה תהפוך לבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה, לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לגרוע מתקפות ו/או חוקיות ההוראות האחרות של מסמך זה. מובהר, כי במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי אשר נמחק או הוסר.
 25. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת קשר או במייל: info@ohglow.co.il  או בטלפון: 050-7103009 (וואטספ)
  ________________

אם הנכם סבורים כי פרטיותכם נפגעה באופן כלשהוא על-ידי כל גורם, אנא פנו לחברה באחד האמצעים המפורטים לעיל.

התעדכנו כשהמוצר חוזר למלאי! הכניסו כתובת מייל ונעדכן אתכם ברגע שהמוצר יהיה זמין לרכישה! אנא וודאו שפרטי המוצר מסומנים לבחירתכם.
  0
  סל הקניות שלך
  העגלה שלך ריקה.חזרה לחנות
   חישוב עלויות משלוח
   החלת קופון